Systeembouw

Bijgebouwen

Naast maatwerk gebouwen vanaf ca.150 m2 ontwikkelt en levert Hardeman ook gestandaardiseerde bijgebouwen. Deze worden speciaal ontworpen om zo veel mogelijk binnen de regelgeving voor vergunningsvrije bijgebouwen te vallen. Met het inwerkingtreden van de nieuwe Bor per 1 november 2014 zijn deze mogelijkheden enorm versoepeld. Kort samengevat: een bijgebouw mag vergunningsvrij op het achtererf (dus naast of achter het hoofdgebouw, 1 m achter de voorgevel) gebouwd worden indien;
  • Het functioneel ondergeschikt is aan het hoofdgebouw (denk aan een garage, berging, kantoor, recreatieruimte, stal, hobbyruimte of een mantelzorgwoning).
  • Het totale oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken niet meer is dan 150 m2 (bij een minimale kavelgrootte van 900 m2 achter de voorgevel van het hoofdgebouw); bij een kavel van 400 m2 is dit 100 m2. 
  • De goothoogte niet hoger dan 3 m is en de nokhoogte niet hoger dan 5 m en de dakhelling minder dan 47% indien u op de erfgrens wilt bouwen.
  • Eventuele verblijfsgebieden alleen op de begane grond.
Wel dient het bijgebouw aan alle eisen zoals gesteld in het bouwbesluit te voldoen, ook op het punt van brandveiligheid, deurafmetingen, isolatie etc. Praktisch alle op de markt zijnde bijgebouwen voldoen hier niet aan en zijn dus strikt genomen illegaal op het moment dat hierop gehandhaafd zou worden. Om die reden voldoen onze bijgebouwen aan de strengste eisen. Ze zijn o.a. berekend op maximale windbelasting en sneeuwbelasting (ook op Waddeneilanden bijvoorbeeld) en ook is het dak direct geschikt gemaakt voor het aanbrengen van PV zonnepanelen).
 

 

Op dit moment is het bijgebouw ZDK100 uitontwikkeld: een gebouw van ca. 8 m x 12 m in geïsoleerde uitvoering. Ideaal als garage, hobbyruimte, kantoor etc. Standaard is het gebouw voorzien van een grote cassettedeur. Dit is een luxe geïsoleerde overheaddeur. Ook is een brede geïsoleerde loopdeur van 1 x 2,3 m voorzien en een kunststof kozijn met HR++ beglazing. Het gebouw is optioneel verkrijgbaar met extra ramen of deuren, ook extra garagedeuren in de zijgevel zijn mogelijk.

 
Zie de speciale folder "Hardeman bijgebouw ZDK100" onderaan de pagina voor meer informatie of ga naar onze contactpagina voor meer informatie en uw vragen.
 

Tevens leverbaar is de woonmodule Budget, een geprefabriceerde module van ca. 13,20 x 3,50 m met plat dak met een bruto vloeropp. van 46 m2 en geschikt voor bijv. tijdelijke of permanente huisvesting maar ook als kantoorunit of gastenverblijf.
Voor meer informatie zie folder "Hardeman Woonmodules" onderaan de pagina.


Bijgebouw ZDK100 (brochure)
bestand .pdf | bestandsgrootte 796,17 KB
Bijgebouw ZDK100 (tekening)
bestand .pdf | bestandsgrootte 814,5 KB
Woonmodules (brochure)
bestand .pdf | bestandsgrootte 3,56 MB