Systeembouw

Isolatie en duurzaamheid

Het beter isoleren van gebouwen is aantoonbaar de meest efficiënte manier om op lange termijn het energieverbruik van onze gebouwen terug te dringen. Alle mogelijke maatregelen voor het verminderen van het energieverbruik zijn in te delen in 2 groepen: Actieve maatregelen en passieve maatregelen.

Actieve maatregelen zijn bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen, ventilatiesystemen, zonwering etc. Deze systemen zijn zeer geschikt om het energieverbruik terug te dringen door middel van het efficiënt opwekken van koude, warmte of stroom. De meerkosten van deze systemen t.o.v. traditionele installaties zijn echter hoog en veelal gekoppeld aan hun capaciteit. Een warmtepomp van 50 kW opgesteld vermogen kost ongeveer het dubbele van 1 van 25 kW. Deze installaties hebben in de basis een beperktere levensduur dan het gebouw zelf en er zijn onderhoudskosten aan verbonden. Over het algemeen kan gesteld worden dat een installatie gemiddeld tweemaal tot driemaal in de levensduur van het casco gebouw vervangen dient te worden, en bij elke vervanging is het uitgangspunt dat de nieuwe installatie weer efficiënter zal zijn dan de bestaande.

Passieve maatregelen zijn bijvoorbeeld het toepassen van een doorgedreven isolatie, drievoudige beglazing, het ‘compact’ bouwen (weinig nissen en koudebruggen). Deze maatregelen worden over het algemeen gedurende de levensduur van het pand niet meer aangepast of verbeterd. Het investeren in passieve maatregelen (zoals isolatie) is dus in de basis veel belangrijker dan het investeren in moderne technieken.

Door bedrijfspanden en woongebouwen te voorzien van een doorgedreven isolatie wordt niet alleen op de energiekosten gedurende de hele levensduur bespaard maar ook kan er vaak fors bespaard worden op de aan te leggen technieken.

VOORBEELD: Een bedrijfspand van 1000 m2 met een Rc-waarde van 3,50 heeft een warmtepomp nodig voor koeling en verwarming van 50 kW vermogen. Hetzelfde pand uitgevoerd in een Rc-waarde van 6,40 en triple beglazing heeft een warmtepomp van 30 kW nodig. De bouwkundige meerkosten bedragen EUR 22.000,00; de besparing op bron en warmtepomp bedragen EUR 12.000,00. De werkelijke meerkosten van de extra isolatie bedragen dus maar EUR 10.000,00. Het energieverbruik van het gebouw wordt met ruim 40% terug gebracht.

Hardeman kiest voor het isoleren van bedrijfsgebouwen voor PIRplus isolatie. Deze isolatie is in eigen huis ontwikkeld en heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld EPS, PUR, steenwol of glaswol.

Ten opzichte van EPS, Steenwol en Glaswol kan veel compacter geconstrueerd worden. Een 100mm dik PIRplus paneel bereikt reeds een Rc-waarde van 4,50. Om dit te bereiken met de genoemde isolatiematerialen is 160 tot 180mm opbouwdikte nodig. Dit betekent dus naast meer transport- en montagekosten ook een kleinere netto vloeroppervlakte in uw bedrijfsgebouw.

Ten opzichte van EPS en PUR heeft het PIRplus het grote voordeel dat het een zeer brandveilig product is; er kan geen brandvoortplanting door het isolatiemateriaal plaatsvinden, mede door de unieke celstructuur van PIRplus blijft er namelijk bij blootstelling aan brand een koolstofraster staan dat het onderliggende schuim beschermd.

Om te kunnen voldoen aan de steeds hogere wensen aan isolatiewaarden hebben wij onze productielijnen aangepast zodat de PIRplus panelen tot 140mm dikte probleemloos geproduceerd kunnen worden.

Het kopje van dit hoofdstuk is ‘Isolatie en Duurzaamheid’. Duurzaamheid beperkt zich natuurlijk niet tot het energieverbruik tijdens de bouw maar ook tijdens productie, montage, afval maar zeker ook de ‘end of life’ situatie. Door toepassing van modulaire bouw (demontabele staalconstructies, demontabele dak- en wandsystemen) is het mogelijk complete gebouwen bij een bedrijfsverplaatsing of uitbreiding ‘mee te nemen’ of elders te herplaatsen. Dit gebeurd ook zeer regelmatig. Ook wanneer een gebouw niet als geheel herplaatst kan worden zijn staalconstructies en dak- en gevelpanelen gewilde producten, onderzoek wijst uit dat in Nederland reeds 50% van alle stalen balken bij ‘sloop’, worden herbruikt in plaats van gerecycled. Dit is de meest efficiënte manier van hergebruik.

Om in de toekomst de stromen niet meer herbruikbare sandwichpanelen weer op te kunnen werken heeft Hardeman BV reeds in 2010 geinvesteerd in een grootschalige scheidingslijn waarbij het staal en PIR schuim 99% zuiver gescheiden kunnen worden; het staal wordt voor 100% opnieuw in de cyclus ingebracht, het PIR schuim wordt in de markt aangeboden en al naar gelang de marktsituatie kan dit ingezet worden voor o.a. productie van sportvloeren, isolerende cement dekvloeren, ondertapijt etc. Ook is het mogelijk het PIR in te zetten in de verbrandingscentrales om daarmee stroom en warmte op te wekken, het PIR schuim heeft namelijk een zeer hoge calorische waarde en is daarmee zeer gewild.Triple beglazing

 

Hardeman sandwichpanelen PIRplus

 

Hardeman  panelen scheidingslijn (shredder)