Systeembouw

Parkeren

U denkt na over het nieuw bouwen of uitbreiden van uw bedrijfspand. Een belangrijk onderdeel hiervan is het voorzien van parkeerplaatsen voor personenwagens en/of transportvoertuigen. Onder het kopje ‘laaddocks’ vindt u meer informatie over docksystemen. 
 
Voor wat betreft het parkeren van personenwagens zijn er in principe 3 mogelijkheden
 
A) Parkeren op grond niveau;
dit kost uiteraard relatief het meeste grondoppervlakte maar als er voldoende terrein voorhanden is en dit niet extreem duur is is dit meestal de meest comfortabele manier van parkeren voor uw bezoekers en personeel als ook de voordeligste. De parkeervakken worden bij voorkeur in een afwijkende kleur ingestraat zodat geen belijning nodig is en er dus ook geen slijtage aan de belijning kan plaatsvinden. Het meest comfortabel voor bezoekers is om de vakken onder ca. 30 graden ‘schuin’ te projecteren en 1 richtingsverkeer in te plannen (dus een separate in- en uitrit). Dit kost wel iets meer terrein maar maakt het in- en uitparkeren veel makkelijker. Bij haakse parkeervakken houdt altijd rekening met 5 m diepe parkeervakken en  6 meter rijpad.
 
Als er echter niet voldoende parkeerterrein voorhanden is (of wanneer u het parkeerterrein juist wilt gaan gebruiken voor uitbreiding) zijn er andere mogelijkheden waarin we u graag adviseren:
 
B) Parkeren op het dak;
Hiervoor is een hellingbaan noodzakelijk indien het een openbare parkeergelegenheid betreft; indien het stalling van voertuigen betreft kan volstaan worden met een lift. De hellingbaan dient voldoende breedte te hebben voor kruisend verkeer, wanneer dit niet mogelijk is kan alternatief ook voor verkeerslichten gekozen worden. Op het dak parkeren zorgt uiteraard ook voor een zwaardere fundering en staalconstructie; ook zal een betonnen dak toegepast moeten worden, voorzien van isolatie en vervolgens een druklaag met een waterdichte afwerking; voor de afwerking kan gekozen worden uit asfalt, straatwerk of een kunststof coating; graag bespreken we met u de voor- en nadelen van deze opties.  Omdat de hellingbaan relatief veel ruimte kost is het toepassen van een (openbaar) parkeerdek pas interessant wanneer er een behoorlijk aantal parkeerplaatsen gerealiseerd kan worden, denk aan minimaal ca. 80 parkeerplaatsen ofwel ca. 1000 m2 dakoppervlak.
 
C) Parkeren in een kelder;
Een parkeerkelder is relatief kostbaarder dan een parkeerdak echter als een gebouw heel hoog is kan een kelder toch interessanter zijn vanwege de kortere hellingbaan en kortere loopafstanden; ook is een parkeerkelder vaak goed te combineren met bijvoorbeeld archieffunties etc. Indien mogelijk adviseren we om de parkeerkelder deels verdiept en deels bovengronds aan te leggen zodat er rondom minimaal ca. 1000mm ‘open ventilatie’ mogelijk is, indien dit niet mogelijk is worden de eisen aan brandbestrijding en rookverdrijving erg hoog. 
 
 
Tenslotte kan het bij veel parkeerbehoefte soms interessant zijn een combinatie van 2 of 3 van de genoemde alternatieven samen te voegen tot een PARKEERDEK: bijvoorbeeld 2 tot 5 lagen parkeren ‘boven elkaar’, en 2 tot 4 lagen ‘naast elkaar’; via boven elkaar gelegen hellingbanen parkeren de auto's dan boven elkaar. Een voordeel van deze constructie is dat er voldoende ventilatie is, geen eisen aan isolatie van de dekken en gevels, geen volledige waterdichte dekken nodig zijn. Hardeman kan voor u op basis van maatwerk het complete parkeerdek aanbieden.