Systeembouw

Marktsituatie

29 maart 2017

Mede via onze website willen we u op de hoogte houden van de marktsituatie voor (bedrijfs)gebouwen. Door een aanhoudende krapte en toegenomen vraag naar veel bouwproducten zoals kunststoffen, isolatiemateriaal en (band)staal, stijgen de prijzen ook het tweede kwartaal. Op enkele producten zoals isolatie en lichtstraten lopen de verhogingen op tot 8%. Voor bandstaal (het basisproduct voor beplating, panelen en gewalste profielen) bedragen de verhogingen die wij door krijgen tussen de 5% en 10%.

Daarnaast is er sprake van krapte op de markt. Bijvoorbeeld heipalen en kanaalplaten blijven moeilijk verkrijgbaar en levertijden lopen soms op tot 12 weken. Onze orderportefeuille voor staalconstructies en bedrijfsgebouwen is goed gevuld maar gezien de toegenomen capaciteit is er op dit moment nog ruimte om projecten nog voor de bouwvak (eind juli) op te starten.

Wij adviseren u om in uw planvorming met bovenstaande rekening te houden, in voorkomende gevallen neem gerust contact op met uw verkoper om uw specifieke project door te spreken voor maatwerk.


Laatste nieuws

Nieuws archief