Systeembouw

Vervangen asbest dak

17 december 2015

2016…. Het moment om uw asbest dak te laten vervangen.

Het rijk gaat in 2016 eigenaren, met een subsidie, extra stimuleren hun asbest daken te saneren. Voor 2015 gold al een subsidie regeling door de provincies van
€ 4,50/m2 asbest dak en de meeste provincies hebben inmiddels besloten deze regeling in 2016 te laten doorlopen.

Daarnaast komt er dus die nieuwe subsidie van de rijksoverheid, ook € 4,50/m2 en daarbij tekenen zij aan dat deze subsidie “gestapeld” mag worden met de subsidie welke de provincie geeft, dus in dat geval oploopt naar € 9,--/m2 te saneren asbest golfplaten

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de subsidieregeling van de provincie als eis stelt dat er ook zonnepanelen geplaatst moeten worden om in aanmerking te komen.
De nodige informatie m.b.t. de subsidieregeling van de rijksoverheid is te vinden met de volgende link: officielebekendmakingen.nl

Wilt u meer informatie over deze regeling of wilt u van ons een prijsopgave voor de vervanging van uw asbest dak door een staaldak of geïsoleerd sandwich dak, neem dan gerust contact op met onze verkopers, zij zullen u graag verder informeren.

 


Laatste nieuws

Nieuws archief