Systeembouw

FAQ

 

Hieronder vindt u antwoorden op enkele veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Verkoop systeembouw via systeembouw@hardeman.nl of via tel. 0318-521700

• Levert Hardeman alleen standaard hallen of ook maatwerk?
99% van alle projecten welke wij uitvoeren zijn maatwerk; de prijslijst met voorbeeldhallen is puur bedoeld om klanten een indicatie te geven van de prijs per m2 bij verschillende uitvoeringen.
• Verzorgt Hardeman ook mijn bouwaanvraag en milieuvergunning?
Wij hebben een eigen ontwerpafdeling met 3 ontwerpers waar jaarlijks meer dan honderd bouwaanvragen worden verzorgd. Indien gewenst verzorgen wij dus graag voor u de omgevingsvergunning en kunnen deze ook voor u uploaden in het omgevingsloket. Het milieukundige deel dient u zelf aan te vullen omdat dit veelal bedrijfsspecifieke informatie betreft en niet altijd benodigd is omdat in de meeste gevallen volstaan kan worden met een melding in het kader activiteitenbesluit.
• Altijd compartimenteren / sprinklers toepassen bij zeer grote gebouwen?
Nee, voor het brandveilig bouwen groter dan 1000m2 of 2500 m2 zoeken wij samen met onze opdrachtgevers altijd naar de meest optimale manier van bouwen, vaak is het mogelijk met een gelijkwaardigheidsberekening (BvB) toch grotere compartimenten toe te passen van 2500 m2. De 1000 m2 is voor "industriegebouwen" komen te vervallen en vervangen door 2500 m2.
• Is mijn gebouw altijd geschikt voor zonnepanelen?
Nee, tijdens de gesprekken met onze adviseurs zal dit ongetwijfeld naar voren komen. Voor gebouwen met hellende daken heeft het gewicht van de moderne PV panelen (ca. 10 kg/m2) weinig invloed en meestal kan dit gewicht zonder meer meegenomen worden. Wel geven we dit specifiek in de aanbieding en constructieberekening aan zodat u hier later altijd op terug kunt vallen. Voor platte daken dient met minimaal 20 kg/m2 gerekend te worden (i.v.m.. ballast) en dit leidt bijna altijd tot het verzwaren van de staalconstructie.
• Waarom zou ik mijn pand zwaarder isoleren dan nodig voor de vergunning?
Over het algemeen kan gesteld worden dat wanneer een pand 's winters op minimaal ca. 18 graden gehouden dient te worden het zinvol is om minimaal voor een Rc waarde van 4,50 in plaats van de 3,50 uit het bouwbesluit aan te houden. De meerkosten aan isolatie verdient u terug aan energiebesparing. Indien het een kantoor betreft of bedrijfshal die tevens gekoeld wordt in de zomer is het zinvol om voor een Rc van 5,50 te kiezen om dezelfde reden. Bedenk tevens dat u de installaties in uw pand over 10 jaar makkelijker kan vervangen dan de isolatie en dat de isolatie minimaal 30 jaar meegaat en de techniek over 10 jaar alweer verder verbeterd is. Ofwel: kies altijd voor zwaarder isoleren, de zonnepanelen komen later wel. Andersom is moeilijker.
• Zijn er nog subsidies op nieuwbouw of renovatie?
Naast diverse regionale subsidies worden de landelijke subsidies tegenwoordig via Agentschap NL (Voorheen Senter Novem) georganiseerd. De meest interessante regelingen zijn de fiscale regelingen EIA, MIA en Vamil. Voor de MIA/VAMIL kan uw complete bedrijfsgebouw (nieuwbouw of renovatie) in aanmerking komen bij voldoende hoge GPR score. Voor EIA kunnen bepaalde delen in aanmerking komen zoals bijvoorbeeld isolatie voor gekoelde ruimtes, triple glas etc. Neem voor meer informatie met onze verkopers contact op, ze helpen u graag verder.
• Ik wil in het buitenland bouwen, kan dat ook met Hardeman?
Jazeker, het aandeel in export neemt steeds toe. Wij leveren bouwpakketten voor projecten wereldwijd, rekening houdend met de locale eisen aan bijvoorbeeld sneeuwlast of windbelasting. De benodigde tekeningen en berekeningen kunnen in het engels of Duits opgesteld en aangeleverd worden. Indien gewenst kunnen wij ook 1 of 2 supervisors voor de montage verzorgen, ervaren monteurs welke samen met locale krachten de gehele opbouw verzorgen. Met name voor agrarische en industriële projecten blijkt dat ons bouwsysteem goed kan concurreren met de veelal lokale producten.
• Kan ik mijn gebouw ook leasen of huren?
In principe niet, maar in een beperkt aantal gevallen kan Hardeman Vastgoed het eigendom van het vastgoed overnemen en dit aan de eindgebruiker verhuren (of huurkoop); vaak zijn dit projecten waarbij de grondpositie reeds bij Hardeman Vastgoed ligt en het betreft over het algemeen grootschalige projecten (2500m2 of meer BVO). In voorkomende gevallen kunt u hierover altijd contact met onze afdeling verkoop opnemen om te kijken wat mogelijk is.
• Bouwt Hardeman ook containers of modules?
Hardeman bouwt geen units of containers in de traditionele zin, echter hebben wij onder de naam Hardeman Modulebouw in samenwerking met XELLA wel een systeem ontwikkeld voor de PERMANENTE bouw van bijvoorbeeld starterswoningen of studentenwoningen. Deze modules worden in onze fabriek kant en klaar geproduceerd echter op locatie wel van een dak- en wandhuid voorzien. Het zijn dus geen verplaatsbare units maar bedoeld als (semi) permanent woongebouw.
• Bouwt Hardeman ook woningen?
Jazeker, kijk bijvoorbeeld onder http://www.lofthome.nl voor een prachtig woningbouwconcept in staalbouw.
• Wat is de levertijd voor een staalconstructie of bedrijfsgebouw?
Dit is uiteraard afhankelijk van de grootte en moeilijkheidsgraad van het project en van de actuele orderportefeuille. In de praktijk wordt de levertijd in goed onderling overleg met de klant bepaald en gelukkig is dit nog nooit een probleem geweest. Over het algemeen kan als richtlijn een levertijd van 5 tot 8 weken worden aangehouden (maar neem altijd contact met onze verkoop op om dit af te stemmen).
• Houden jullie ook open dagen?
Hardeman organiseert geen open dagen maar ontvangt wel zeer regelmatig studiegroepen, groepen van klanten (bijvoorbeeld monteurs, calculators etc) en andere groepen zoals branchevereniging etc. Wanneer u met uw groep ons wilt bezoeken is dit uiteraard mogelijk. We ontvangen u graag in onze showroom en zullen samen met u een programma op maat maken. We kunnen groepen ontvangen van 2 tot 50 personen.
• Hebben jullie ook een showroom?
Jazeker, sinds 2012 hebben wij in het voormalige archief een prachtige showroom gebouwd met een aantal opstellingen van bedrijfsgebouwen, materialen, kleurmonsters etc. Hier kunt u bijvoorbeeld uw keuze glas, kozijn, kleur etc. bepalen. Om zeker te zijn dat we voldoende tijd voor u hebben raden we altijd aan van te voren even te bellen voor een afspraak, maar ook als u onaangekondigd binnenvalt staat de koffie klaar en maken we tijd voor u.
• Zijn jullie ook gecertificeerd?
Jazeker, ons constructiebedrijf is sinds 2013 gecertificeerd volgens de EN 1090-2 (dit is vanaf 1 juli 2014 verplicht voor alle constructiebedrijven in Nederland), onze sandwichpanelen en profielplaten zijn voorzien van CE markering en onze montageploegen zijn VCA gecertificeerd.
• Doen jullie ook mee aan aanbestedingen?
Nee, ons bouwsysteem wijkt zodanig af van de overige bouwsystemen en materialen welke in aanbestedingen worden voorgeschreven dat dit weinig zin heeft. Ook blijkt in de praktijk dat het grootste voordeel voor onze opdrachtgevers te halen is door in een zo vroeg mogelijk stadium optimaal van de voordelen van ons bouwsysteem gebruik te maken, een aanbesteding valt altijd duurder uit.
• Kan Hardeman mijn bestaande pand ook renoveren?
Jazeker, een steeds groter deel van onze projecten betreft het renoveren van bestaande panden bijvoorbeeld refacing (nieuwe gevels), dakrenovaties, na-isoleren, het voorzien van een entresolvloer etc. Onze verkopers komen graag bij u langs om de mogelijkheden ter plaatse te bespreken!
• Kan Hardeman mijn gebouw ook jaarlijks inspecteren en servicen?
Jazeker, bij nieuwe panden bieden wij dit standaard aan, bij panden welke wij in het verleden gebouwd hebben verzorgen wij dit ook graag; neem vrijblijvend met onze verkopers contact op, ze maken graag een op maat gemaakt voorstel waarbij bijvoorbeeld tijdens een jaarlijkse inspectie de goten worden schoongemaakt, het dak bladvrij, de scharnieren worden gesmeerd en eventuele schades worden opgenomen. Zo houdt u uw pand in optimale conditie en voldoet u ook aan de eisen zoals bijvoorbeeld door de arbo- of milieuwetgeving worden gesteld.
• Heeft Hardeman eigen constructeurs?
Jazeker wij hebben 2 constructeurs en 14 constructietekenaars in dienst welke de projecten van begin tot eind uitwerken in een volledig 3D model. Daarnaast werken we graag samen met externe constructeurs zoals Van Roekel in Rhenen en Wiggers in Varsseveld.
• Bouwt Hardeman ook tuinhuisjes?
Ons bouwsysteem is met name geschikt voor hoogwaardige bedrijfsgebouwen vanaf ca. 100 m2. Uiteraard is het mogelijk ook kleinere gebouwen te realiseren echter vaak is het prijstechnisch interessanter hier voor een (hout)bouw alternatief te zoeken.
• Levert Hardeman ook zonnepanelen?
In combinatie met uw nieuwbouwproject of renovatie kunnen wij uiteraard ook voor u de zonnepanelen (PV panelen) verzorgen. Dit doen wij in samenspraak met geselecteerde installateurs die zich hierin gespecialiseerd hebben. Indien u op uw bestaande pand zonnepanelen wilt (laten) aanbrengen verwijzen wij u graag door naar deze specialisten (zoals bijvoorbeeld JBTech in Veenendaal).
• Verzorgt Hardeman ook de funderingen en de betonvloeren?
Jazeker, het verzorgen van betonwerk is een behoorlijke poot onder ons bedrijf geworden en dit verzorgen wij dus graag voor u. Maar uiteraard hebben wij er ook geen enkel probleem mee indien u dit in eigen beheer wilt verzorgen of met een lokale aannemer wilt verzorgen. In dat geval stemmen we de aansluiting van de constructie en wand op de door derden te verzorgen fundering van te voren goed af.
• Verzorgt Hardeman mijn gebouw Turn Key incl.. afbouw en de installaties?
Wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van het casco gebouw dus compleet wind- en waterdicht, inclusief de belangrijkste binnenwanden en tussenvloeren. Indien u ook de afbouw en/of de installaties door ons wilt uit laten voeren dan kan dit uiteraard. Op basis van kentallen kunnen we u al snel een eerste indruk geven van de kosten welke gemoeid zullen zijn met de afbouw, hiervoor zullen wij in eerste instantie een stelpost meenemen. Indien u besluit het project door te zetten zullen we de afbouw en installaties samen met u verder bespreken, keuzes voor tegels, types installatie etc maken en met een gespecialiseerde afbouwer een exacte prijs hiervoor bepalen. Uiteraard staat het u ook vrij dan alsnog de afbouw in eigen hand te nemen.