Systeembouw

Subsidie op nieuwbouw of renovatie

(update per 1-3-2016)

Regelmatig wordt ons gevraagd of er op de nieuwbouw of renovatie van een bedrijfspand subsidie mogelijk is. Uiteraard zijn wij niet op de hoogte van alle (lokale) regelingen welke maandelijks kunnen veranderen, maar gelukkig worden alle landelijke subsidieregelingen en de fiscale maatregelen georganiseerd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) .

Kijk dus altijd voor de meest recente informatie op de website van deze organisatie.

In zijn algemeenheid zijn de belangrijkste regelingen op dit moment:

EIA (Energie investeringsaftrek): 

58,00 % (was 41,50%!) van de investering kan op de fiscale winst in mindering gebracht worden; bij betaling van vennootschapsbelasting  levert dit een direct belastingvoordeel op van 14,5% van de investering en bij betaling van 52% inkomstenbelasting zelfs ruim 30%.

Op de energielijst staan welke onderdelen van een gebouw in aanmerking komen, het doornemen van deze lijst kost wellicht 10 minuten maar kan dus best voordelen opleveren. De belangrijkste bouwdelen welke in aanmerking (kunnen) komen zijn op basis van de energielijst 2016:

a. Isoleren van bestaande constructies (dak/wand): Code 210403 ( € 20,00 per m2)
c. HR glas u waarde <1,1 voor bestaand of < 0,7 voor nieuwbouw (triple glas)

Daarnaast kunnen diverse installatietechnische onderdelen opgevoerd worden, denk aan HR luchtverwarmers en steunventilatoren, stralingspanelen (gas), warmtepompboilers, warmtepompen, wtw units, LED verlichting,PV panelen etc.

MIA (Milieu investeringsafrek)

Voor een nieuwbouw bedrijfspand is het soms interessant om MIA (milieu investeringsaftrek) i.p.v. EIA (energie investeringsaftrek) aan te vragen, omdat dan het gehele pand (excl. inrichting en kavel) in aanmerking kan komen i.p.v. enkel de betreffende onderdelen. Het percentage is lager (geen 58% maar 13,5-36%) maar per saldo kan het fiscale voordeel  hoger uitpakken.

Voor diverse (agrarische) projecten (zoals duurzame of milieuvriendelijke stallen en asbestrenovaties i.c.m.. PV panelen) zijn specifieke regelingen, welke u ook op www.rvo.nl kunt vinden.

Het kan interessant zijn om een nieuw bedrijfspand dat duurzaam gebouwd wordt  te laten beoordelen op GPR score of BREAAM score; bij een voldoende hoge GPR score van 7,5 gemiddeld kan de complete investering van het bedrijfspand in aanmerking komen voor de MIA. Onderstaand rekenvoorbeeld verduidelijkt dit:

Stel investering €  980.000  voor gebouw incl. installaties excl. grond (‘’GPR/Breeam ready gebouw’’)
Stel meerkosten voor opstellen GPR berekening, enkele kleine aanpassingen, certificering en uitvoeringskosten € 20.000. Totale investering € 1.000.000


Het gebouw wordt uitgevoerd als duurzaam gebouw; de ‘zeer duurzame’ variant is moeilijker te behalen en vergt soms extra investeringen. Ook is het afhankelijk van o.a. de locatie van het gebouw, de omgeving en overige externe factoren. de ‘duurzame’ variant is veelal in ons standaard bouwsysteem al haalbaar uiteraard wel afhankelijk van gekozen installaties en locatie gebouw. Uitgaande van de conservatieve variant is de MIA 13,5% van 1.000.000 ofwel € 135.000,00 x 25% VPB = € 33.750,00 tegen een beperkte meer investering.

Indien een GPR score van 8,0 gehaald wordt (ofwel Breeam Excellent), dus een ‘zeer duurzaam’ gebouw, is de MIA investeringsaftrek 27% ofwel € 270.000 x 25% = € 67.500.

Bij een GPR score van 8,5 (of Breeam Outstanding) is zelfs 36% investeringsaftrek, dus € 90.000 direct fiscaal voordeel te behalen. Hou er wel rekening mee dat er met name in de installatietechniek, erfverhardingen, waterretentie etc. extra investeringen gedaan dienen te worden en dat een deel van het fiscale voordeel geïnvesteerd dient te worden in rapportages, certificaten, zowel voor als na oplevering. Ook zaken als het scheiden van afval en gebruik openbaar vervoer spelen hierin een rol waardoor het certificeren ook op uw bedrijfsvoering in kan grijpen.

VAMIL

Vanaf 2016 komen duurzame bedrijfspanden niet meer in aanmerking voor de VAMIL regeling waardoor er geen vervroegde of willekeurige afschrijving meer mogelijk is.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met onze adviseurs opnemen